Príprava pôdy pred pokládkou trávneho koberca

Odburinenie pred prípravou 

Pred samotnou prípravou pôdy je dôležité odburinenie hlavne od trvácich  burín, ktoré sa v trávniku ničia veľmi ťažko. Odburinenie môžeme previesť za pomoci totálnych  herbicidov Roundup, Kaput, Fondo, po odburinení rozkypríme pôdu minimálne do hĺbky 10 cm. Následne povrch dôkladne vyrovnáme, odstránime kamene, hrudy a zavalcujeme. V prípade potreby zapracujeme do povrchu vhodný substrát a hnojivo.Dôležita je pôdna reakcia, ktorá by mala byť mierne kyslá.