Chemická ochrana trávnatých kobercov

Fungicídy

Amistar

Tento postrek sa v trávnikoch používa ako prevencia proti snežnej plesni.

Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin

Balenie: 5 l

Dávkovanie: 0,8 -1 l/ha do 300 - 500 l vody

Účinok: Látka je rozvádzaná do celej rastliny a pôsobí v nej 3 až 8 týždňov. Aplikácia má význam ako prevencia alebo ešte na začiatkoch choroby. Pôsobí taktiež aj proti paluškovej hnilobe - pleseň sivá, choroby stebiel, hrdze, múčnatky, Sclerotinia. Odporúčaná frekvencia ošetrenia je maximálne 2x do roka. Tento prípravok sa dá miešať so širokým spektrom pesticídov a hnojív. Aby bol prípravok účinný nemôže po aplikácii 2 hod. pršať a teplota musí dosahovať min. 15°C.

Amistar extra

Tento prípravok je určený k preventívnej ochrane porastov obilnín, cukrovej repy, slnečnice, repky a proti hubovým chorobám.

Účinná látka: 200 g/l azoxystrobín + 80 g/l cyproconazole

Dávkovanie: 0,5-0,75 l/ha

Balenie: 5 l

Účinok: Je to dvojzložkový fungicíd, ktorý obsahuje účinné látky s rôznym spôsobom účinku a stupňom systemicity. Pomer týchto účinných látok zabezpečuje optimálny fungicídny účinok bez výrazného vplyvu na úrodu a jej kvalitatívne parametre. Azoxystrobin vytvára depozit na povrchu ošetrenej rastliny a rovnomerne preniká do pletív. Výsledkom je dlhodobý účinok a porasty sú dlhodobo zelené a zdravé. Cyproconazole je vysoko systémový a pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín. Zastavuje rast húb, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Amistar extra je veľmi účinný proti všetkým najrozšírenejším chorobám lipnicovitých rastlín. Pôsobí taktiež proti múčnatke trávovej, hrdzi, plesni snežnej, listovej škvrnitosti, antraknóze, bronzovej škvrnitosti trávnika.

Amistar opti

Je to prípravok proti chorobám rastlín s kontaktným aj systémovým účinkom. Azoxystrobin pôsobí systémovo a má veľmi široké spektrum účinku. Azoxystrobín pôsobí dlhodobo, takže môže zabrániť vzniku novej infekcie, a to po dobu 3 až 8 týždňov. Chlorothalonil je kontaktná účinná látka vytvárajúca na ošetrenom povrchu ochranný fungicídny film, zabraňujúci klíčeniu spór a inhibuje rast mycélia. Účinná látka chlorothalonil je používaná ako radikálny prerušovač v systémoch antirezistentnej stratégie.
Kombinácie Amistar opti tank-mix:
Fungicídy: Artea Plus, Archer Top400 EC, Horizon, Prosaro
Herbicídy: Axial Plus, Starane
Insekticídy: Karate se Zeon technologií 5 CS, insekticidy na báze pyretroidov
Regulátory rastu: Moddus

Účinná látka: 80 g/l azoxystrobín + 400 g/l chlorothalonil
Dávkovanie: 2,5 l/ha

Balenie: 5 l

Bravo 500

Je to kontaktný fungicíd proti širokému spektru hubových chorôb.

Účinná látka: 500 g/l chlorothalonil
Dávkovanie: 2,2 l/ha, v tank. mixe sa dávka znižuje na 1 až 1,2 l/ha
 
Balenie: 5 l

Účinok: Na liste vytvára ochranný fungicídny film, zabraňujúci klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Formulácia prípravku je vybavená veľmi účinným zmáčadlom, zabezpečujúcim vysokú odolnosť proti dažďovým zrážkam, a to 15 minút po aplikácii. Za odolnosť voči zrážkam zodpovedá použitie patentovanej formulácie „Super Weather Stick". Prípravok je vhodný ako radikálny prerušovač v systémoch antirezistentnej stratégie, to znamená, že  jeho používaním nehrozí riziko vzniku rezistentných populácií hubových patogénov. 

Najvyššiu účinnosť ošetrenia zabezpečíme, ak budeme venovať pozornosť kvalite postreku, t.j. dôkladné ošetrenie aj spodnej časti listov rastlín. Odporúča sa aplikácia v tank-mixe so systémovými prípravkami (napr. Artea, Amistar). Bravo 500 sa môže kombinovať formou tank-mix spolu s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a kvapalnými dusíkatými hnojivami. Pôsobí tiež proti hrdzi, antraknóze, dolárovej škvrnitosti, bronzovej škvrnitosti, plesni snežnej.

Bumper super

Je to kombinovaný prípravok, ktorého účinné látky majú systémový aj lokálne systémový účinok. Tieto účinné látky majú protektívny, eradikatívny a kuratívny účinok, vyznačujúci sa vysokou tenziou pár, umožňujúcich ľahší prienik účinných látok do ošetrovaného porastu.

Účinná látka: 90 g/l propiconazole + 400 g/l prochloraz
Dávkovanie: 1 l/ha

Balenie: 5 l

Účinok: Je to fungicíd so systémovým a lokálne systémovým  účinkom, ktorý má preventívny a kuratívny účinok. Taktiež je účinný proti hrdzi, fuzariozy, bronzovej škvrnitoti. 

Bumper 25EC

Účinné látky tohoto prípravku majú protektívny, eradikatívny a kuratívny účinok a vyznačujú sa vysokou tenziou pár, umožňujúcich ľahší prienik účinných látok do ošetrovaného porastu

Účinná látka: 90 g/l propiconazole + 400 g/l prochloraz
Dávkovanie: 1 l/ha

Balenie: 5 l

Účinok: Je to fungicíd so systémovým a lokálne systémovým  účinkom, ktorý má preventívny a kuratívny účinok. Taktiež je účinný proti hrdzi, fuzariozy, bronzovej škvrnitosti.

Insekticídy

Nurelle D

Je univerzálny široko spektrálny postrekový insekticíd v podobe emulgovateľného koncentrátu, ktorý je určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v poľných kultúrach a lesnom hospodárstve.

Účinná látka: chlorpyrifos 500 g/l + cypermethrin 50 g/l
Dávkovanie: 0,6 l/ha

Balenie: 1 l , 5 l

Dursban 480 EC

Je postrekový prípravok v podobe emulgovateľného koncentrátu, určený na ničenie škodlivého hmyzu aplikáciou do pôdy alebo na list. Postrek veľmi dobre účinkuje na všetky druhy hmyzu, ktoré škodia požieraním a cicaním rastlinných štiav. Na hmyz pôsobí kontaktne, požerovo a fumigačne. V dôsledku fumigačných vlastností preniká formou pár aj k neošetreným častiam rastlín a spoľahlivo likviduje taktiež hmyz, ktorý priamo nebol zasiahnutý počas aplikácie prípravku. 

Účinná látka: chlorpyrifos 480 g/l
Dávkovanie: 2 l/ha

Balenie: 5 l

Herbicídy

Neselektívne – roundup biaktiv, touchdown,dominátor, kaput harvest


Selektívne – bofix, lontrel 300, starane 250EC

Hnojivá

Granulované hnojivá:                      
- jarné,
- letné,       
- jesenné.