Pokládka trávneho koberca

Pokládka trávneho koberca je možná prakticky počas celého roka, s výnimkou zimných mesiacov. Položenie trávneho koberca v letných mesiacoch je podmienené väčšou dávkou vody v skrátenom intervale medzi odrezaním a pokládkou.

Ukladanie kobercov

Trávne koberce ukladáme čo najtesnejšie k sebe, medzery dosypeme trávnikovým substrátom. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že trávny koberec v nasledujúcom rade nezačína ani nekončí v tej istej línii ako pás v rade predchádzajúcom (pokladáme ho ako kvádre). Oblúky zarezávame do požadovaného tvaru ostrým nožom. Následne trávnik dôkladne zavalcujeme a zalejeme. Trávne koberce prekorenia v priebehu 2-3 týždňov